ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران 98 دوازدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران 98 دوازدهمین دوره

بازدید:١٧ | ا

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران 98 دوازدهمین دوره
تاریخ بازدید: 22 الی 25 شهریور ماه 98
زمان بازدید: 10 الی 18
شرکت برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
شماره تماس :021-88070844-88070833

1 / 1
 نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران 98 دوازدهمین دوره