ارسال پیام برای کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی

کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی

بازدید:۵٢٠ | ا

پلی الکترولیت در کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد در سال های اخیر تحقیقات وسیعی درباره ی خطرات این ترکیب بر سلامتی انجام پذیرفته است. نگرانی های زیادی وجود داشت که میوه ها و محصولات تولیدی با این ترکیب آلوده و سرطانزا باشند. اما تحقیقات ثابت کرده است که استفاده از این ماده در این صنعت هیچ خطری در پی ندارد بلکه خواص زیر را می تواند در پی داشته باشد:

گیاهان بزرگتر و قوی تر با ریشه های گسترده تر
جوانه زدن سریعتر بذر
جذب آب بیشتر
پاسخ دهی سریع تر و جذب بهتر کود ها

1 / 1
کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی
http://raymongostar.com/fa/%D9%85%D