ارسال پیام برای پلی الکترولیت و کاربرد آن در لوازم بهداشتی و صنایع غذایی

پلی الکترولیت و کاربرد آن در لوازم بهداشتی و صنایع غذایی

بازدید:۴٩٧ | ا

یکی دیگر از موارد مصرف پلی الکترولیت ها، استفاده آن در صنعت لوازم آرایشی و همچنین در صنایع غذایی می باشد. بر این اساس بسیاری از شامپو ها، صابون ها و لوازم آرایشی بهداشتی حاوی خواص پلی الکترولیت می باشند. برخی از مواد نیز به مواد غذایی افزوده می شوند و به عنوان روکشی برای محافظت آن ها در بسته بندی ها مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال نوع های طبیعی آن مانند پکتین، سی ام سی و آلژینات موارد مهمی از این مواد هستند که در صنایع غذایی به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.

1 / 1
پلی الکترولیت و کاربرد آن در لوازم بهداشتی و صنایع غذایی
http://raymongostar.com/fa/%D9%85%D