ارسال پیام برای نمایشگاه ماشین های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گرگان 98

نمایشگاه ماشین های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گرگان 98

بازدید:١٢ | ا

نمایشگاه ماشین های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گرگان 98 پانزدهمین دوره
تاریخ بازدید : 16 الی 19 مهر ماه 98
زمان بازدید: 16 الی 21
برگزار کننده : نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان
شماره تماس :017-32640664 / 09903989902

1 / 1
نمایشگاه ماشین های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گرگان 98