ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات نیم‌ور 98 دوازدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات نیم‌ور 98 دوازدهمین دوره

بازدید:١٣ | ا

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات نیم‌ور 98 دوازدهمین دوره
تاریخ بازدید : 16 الی 19 مهر ماه 98
زمان بازدید: 10 الی 19
برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ
محل برگزاری: نمایشگاه سنگ نیم‌ور محلات
شماره تماس :086-43324025/086-43222057

1 / 1
نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات نیم‌ور 98 دوازدهمین دوره