ارسال پیام برای مدیریت زمان

مدیریت زمان

بازدید:١٢ | ا

زمان دارایی ارزشمندی است که نمی توان از خرج شدنش جلوگیری کرد فقط می توان آن را با تبدیل به مهارت و تجربه پس انداز کرد.

منبع: کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
مدیریت زمان