ارسال پیام برای برخی از مشکلات رایج مدیران

برخی از مشکلات رایج مدیران

بازدید:١٧ | ا

برخی از مشکلات رایج مدیران

۱ - کارمند خوب پیدا نمی‌شود!

مشکل از آنجاست که مهارت کافی در استخدام نداریم.

البته منظور ما این نیست که استخدام کار بسیار راحتی است، کار سخت است ولی امکان‌پذیر است.

۲ - هیچکس کار را مثل خود آدم انجام نمی‌دهد.

باید در «واگذاری کارها» مهارت بیشتری کسب کنیم.

واگذاری قابل یادگیری است و نکات فراوانی دارد که باید رعایت کنیم تا کارمندان کار را به خوبی انجام دهند.

۳ - اگر من نباشم کارمندان کار نمی‌کنند.

انگیزه دادن به کارمندان را بلد نیستیم.

اگر رهبر خوبی باشیم و مدام به کارمندان انگیزه بدهیم کارها به خوبی انجام خواهند شد.

۴ - اگر به کارمندان آزادی و اختیار بدهیم سوءاستفاده می‌کنند.

مشکل از آنجاست که هیچ سیستمی برای سنجش عملکرد کارکنان نداریم.

اگر عملکرد کارکنان با معیارهای عددی سنجیده شود امکان سوء استفاده از بین می‌رود.

۵ - آنقدر سرم شلوغ است که فرصت بازاریابی و تبلیغات ندارم.

مدیریت زمان ضعیفی داریم و همچنین کارها را به اندازه کافی واگذار نمی‌کنیم.

۶ - شرایط اقتصادی خوب نیست و نمی‌توان کاری کرد.

به اندازه کافی بر بازاریابی و تبلیغات تمرکز نکرده‌ایم.

با شنیدن کلمه بازاریابی بلافاصله به فکر بیلبورد و تبلیغات چند میلیونی نیفتید.

راه‌های بسیار ارزانی وجود دارد که می‌تواند مشتریان زیادی ایجاد کند.

۷ - رقیبان نمی‌گذارند فروش خوبی داشته باشیم.

مشکل از آنجاست که استراتژی ندارید یا حداقل استراتژی مناسبی ندارید.

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
برخی از مشکلات رایج مدیران