ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره

بازدید:١٩ | ا

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره
تاریخ بازدید : 18 الی 21 مهر ماه 98
زمان بازدید: 16 الی 22
برگزار کننده : شرکت سایا نمای پارسیان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
شماره تماس :031-36633939 / 09354806393

1 / 1
نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره