ارسال پیام برای رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟

رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟

بازدید:٣٢ | ا

سیستم هیدروپونیک در محیط کنترل شده میتواند گیاهان دارویی با کیفیت بالا، به دور از اثرهای عواملی نظیر باد، خاک و فلزات سنگین موجود در خاک تولید کند. نوع بستر کشت از عوامل مؤثر بر موفقیت کشت بدون خاک است که میتواند خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی داشته باشد.
یکی از بسترهای کشت رایج مورد استفاده در سیستم هیدروپونیک، پرلیت است. پرلیت به طور گسترده برای توسعه سریع ریشه، کاهش خطر آبماندگی و بهبود تعادل آب و هوا به کار میرود. پرلیت، سه تا چهار برابر وزن خود آب جذب میکند pH آن بین 6 تا 8 بوده و همچنین خنثی و فاقد ظرفیت، بافری و قدرت تبادل کاتیونی و مواد غذایی می باشد. بیشترین استفاده آن در افزایش قدرت هوادهی در ترکیبات است. به دلیل اینکه پرلیت طی زمان نمی پوسد ، می توان اندازه قطعات را کوچکتر کرد.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده و توزیع پرلیت در سراسر ایران و صادرات آن به سایر کشورهای منطقه گام برمیدارد. این شرکت با ارائه و فروش پرلیت منبسط شده دردانه بندی مختلف، تنوع سبد محصولات را به مشتریان خود ارائه کرده است. برای ثبت سفارش خرید و کسب اطلاعات پرلیت ویژه کشت هیدروپونیک با ما تماس بگیرید.
http://immd.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
09331118625
02332224502
02128421230
کلمات کلیدی: پرلیت ، کوکوپیت ، پیت ماس، ورمیکولیت، کشت هیدروپونیک، تولید کننده پرلیت، قیمت پرلیت، پرلیت منبسط شده، پرلیت چیست؟ کشت گیاهان داروئی، گلخانه، perlite

رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
1 / 3
رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
2 / 3
رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
3 / 3
رشد گیاهان داروئی در کشت هیدروپونیک به چه صورت است؟
http://immd.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D