ارسال پیام برای رنگ مکمل فلاشینگ وساندویچ پانل چه رنگ هایی هستند؟

رنگ مکمل فلاشینگ وساندویچ پانل چه رنگ هایی هستند؟

بازدید:٣٨۴ | ا

سوال :رنگ مکمل فلاشینگ وساندویچ پانل چه رنگ هایی هستند؟
پاسخ: شما میبایست رنگ مد نظر خود را برای پوشش دیوار و سقف ها بدانید و یک رنگ مکمل را برای قسمت هایی که فلاشینگ کار میشود در نظر بگیرید عموما با ثبات ترین رنگ های سوله سفید و ابی هستند و رنگ های قرمز و نارنجی بیشتر از رنگ های دیگر دچار افتاب رفتگی میشوند ولی بیشترین ترکیب رنگی زمینه و فلاشینگ به ترتیب بین رنگ های: سفید و ابی-سفید و قرمز- سفید و نارنجی-پرتقالی و سفید-طوسی و قرمز میباشد
همین طور میتوان برای سقف و دیوار از رنگ های متفاوتی استفاده نمود که بیشتر سلیقه ای میباشد

???? www.mammut-panelsandwich.com
☎ تلفن کارشناسان فروش 《 ۰۰۹۸۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵ 》《 ۰۰۹۸۲۸۳۲۲۲۲۷۱۷ 》《 ۰۰۹۸۲۸۳۳۷۹۳۰۲۸》

1 / 1
رنگ مکمل فلاشینگ وساندویچ پانل چه رنگ هایی هستند؟
https://mammut-panelsandwich.com/