ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران 98 چهاردهمین دوره

نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران 98 چهاردهمین دوره

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران 98 چهاردهمین دوره
تاریخ بازدید : 18 الی 21 آبان ماه 98
مسئول برگزاری : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
شماره تماس : 021-22662766-7

برچسب ها: #خودرو #قطعات خودرو
1 / 1
نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران 98 چهاردهمین دوره