ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی شهرآفتاب تهرا

نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی شهرآفتاب تهرا

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی شهرآفتاب تهران 98 سومین دوره
تاریخ بازدید : 21 الی 24 آبان ماه 98
مسئول برگزاری : شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
شماره تماس : 021-88715908-10

1 / 1
نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی شهرآفتاب تهرا