ارسال پیام برای نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات و تجهیزات وابسته شهرآفت

نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات و تجهیزات وابسته شهرآفت

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات و تجهیزات وابسته شهرآفتاب تهران 98 سومین دوره
تاریخ بازدید : 21 الی 24 آبان ماه 98
مسئول برگزاری : شرکت نمایشگاهی چیستا
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
شماره تماس :021-22924526-31

1 / 1
نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات و تجهیزات وابسته شهرآفت