ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مش

نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مش

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مشهد 98 بیست و سومین دوره
تاریخ بازدید :21 الی 24 آبان ماه 98
زمان بازدید:16 الی 23
مسئول برگزاری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
شماره تماس : 051-36158

1 / 1
نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مش