ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران 98 بیست و ششمی

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران 98 بیست و ششمی

بازدید:۴٣ | ا

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران 98 بیست و ششمین دوره
تاریخ بازدید : 8 الی 11 آذر ماه 98
زمان بازدید: 9 الی 17
مسئول برگزاری :شرکت آروین مهر فجر
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
شماره تماس : 021-77656560-77614768

1 / 1
نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران 98 بیست و ششمی