ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار و یراق آلات صنعتی، اتصالات، صنایع و تجهیزات

نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار و یراق آلات صنعتی، اتصالات، صنایع و تجهیزات

بازدید:٣٨ | ا

نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار و یراق آلات صنعتی، اتصالات، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب تهران 98 دومین دوره
تاریخ بازدید : 14 الی 17 آذر ماه 98
زمان بازدید:10 الی 18
مسئول برگزاری :شرکت مبادلات نوین هزاره سوم
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
شماره تماس :021-66453976 / 09102006500

1 / 1
نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار و یراق آلات صنعتی، اتصالات، صنایع و تجهیزات