ارسال پیام برای فروش زئولیت در کاشت کلزا

فروش زئولیت در کاشت کلزا

بازدید:٧١ | ا

کلزا از مهم ترین دانه های روغنی در جهان است و این اهمیت به واسطه کیفیت مطلوب روغن و کنجاله آن است.
خشکی یک از مهم ترین تنش های محیطی است که به شدت رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش می دهد.
استفاده از زئولیت در گیاه کلزا به صورت میانگین به افزایش 21 درصدی تعداد شاخه انجامید که این افزایش در سطوح مختلف رطوبتی متفاوت بود.
کاربرد زئولیت در مزرعه کلزا سبب بهبود شرایط رشد گیاه و افزایش عملکرد این گیاه شده است.
اثر زئولیت بر عملکرد دانه و روغن مثبت و معنادار بود و با افزایش محدودیت رطوبت بر کارائی زئولیت افزوده شد.تاثیر مثبت زئولیت بر رطوبت خاک و نگهداری مواد غذایی را میتوان مهم ترین عامل تاثیر زئولیت در کشت گیاهان دانست.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده و صادر کننده زئولیت در انواع دانه بندی با کیفیت درجه یک برای صنعت کشاورزی می باشد .
جهت مشاوره،خریدوکسب اطلاعات بیشترباکارشناسان ماتماس حاصل فرمائید.
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/
09331118625
02128421230
02332224502
کلمات کلیدی: زئولیت ،تولیدکننده زئولیت، زئولیت چیست؟زئولیت کلینوپتیلولیت،قیمت زئولیت ، زئولیت درجه یک، فروش زئولیت، زئولیت کشاورزی، زئولیت دفع آفات ، زئولیت تولید سموم، تبادل یونی،کاتالیزور،Zeolite.

1 / 1
فروش زئولیت در کاشت کلزا
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D