ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی ماهی قزل آلا

دستگاه بسته بندی ماهی قزل آلا

بازدید:٢٠ | ا

دستگاه بسته بندی ماهی قزل آلا ، محصولات را بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون بسته بندی می کند این دستگاه حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد و همچنین دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی ماهی قزل آلا
http://masaelipack.com/product/%d8%