ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 98 سیزدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 98 سیزدهمین دوره

بازدید:٢٩ | ا

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 98 سیزدهمین دوره
تاریخ بازدید : 3 الی 6دی ماه 98
مسئول برگزاری : شرکت سها دانش نقش جهان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
شماره تماس : 031-32679167 / 09120877010

برچسب ها: #نساجی
1 / 1
نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 98 سیزدهمین دوره