ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 9

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 9

بازدید:۴٠ | ا

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 98 چهاردهمین دوره
تاریخ بازدید : 17 الی 20 دیماه 98
زمان بازدید: 15 الی 21
مسئول برگزاری : شرکت متحدان توسعه آریا
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
شماره تماس :021-22240011

1 / 1
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 9