ارسال پیام برای نمایشگاه اهواز پلاست، صنعت لاستیک، پلاستیک صنایع وابسته اهواز 98 اولین دوره

نمایشگاه اهواز پلاست، صنعت لاستیک، پلاستیک صنایع وابسته اهواز 98 اولین دوره

بازدید:٢٧ | ا

نمایشگاه اهواز پلاست، صنعت لاستیک، پلاستیک صنایع وابسته اهواز 98 اولین دوره
تاریخ بازدید : 21 الی 23 دیماه 98
زمان بازدید: 16 الی 22
مسئول برگزاری : شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان
شماره تماس :09136701836/03135252331

1 / 1
نمایشگاه اهواز پلاست، صنعت لاستیک، پلاستیک صنایع وابسته اهواز 98 اولین دوره