ارسال پیام برای نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره

بازدید:٢٧ | ا

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره
تاریخ بازدید : 24 الی 28 دیماه 98
زمان بازدید: 16 الی 21
مسئول برگزاری : شرکت متین کار زاینده رود
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
شماره تماس :071-36288329/09392530681

1 / 1
نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی شیراز 98 بیست و هفتمین دوره