ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی دوچرخه، موتورسیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعا

نمایشگاه بین المللی دوچرخه، موتورسیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعا

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه بین المللی دوچرخه، موتورسیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعات یدکی شهرآفتاب تهران 98 اولین دوره
تاریخ بازدید : 24 الی 27 دیماه 98
زمان بازدید: 10 الی 18
مسئول برگزاری : شرکت نمایشگاهی چیستا
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
شماره تماس :021-75965

1 / 1
نمایشگاه بین المللی دوچرخه، موتورسیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعا