ارسال پیام برای کارکنان بومرنگی

کارکنان بومرنگی

بازدید:١۴ | ا

کارکنان بومرنگی

بد نیست از بازگشت به کار کارکنان خوبی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند استقبال کنیم؛ زیرا:

۱. بازگشت آنها به کارکنان موجود انگیزه بیشتری برای ماندن می دهد.

۲. آنها ممکن است با ایده ها و مهارت های جدیدی برگردند که آنها را بیرون از سازمان بدست آورده اند.

۳. آنها ممکن است با اطلاعات ارزشمندی در باره بازار یا مشتریان یا رقبا بازگردند.

۴. استخدام این قبیل کارکنان سریع ترین نوع استخدام است.

۵. در استخدام مجدد ، طرفین یکدیگر را خوب می شناسند لذا این نوع استخدام ریسک واشتباه زیادی ندارد.

۶. آنها بلافاصله بعد از استخدام مجدد، کار را با بهره وری بالا شروع می کنند.

۷. آنها قدر عافیت را می دانند چون به مصیبتی گرفتار بوده اند!

۸. برگشتن آنها و استقبالی که از آنها می کنید می تواند زنجیره ای از بازگشت افراد مشابه را به راه بیاندازد.

۹. این سیاست، روابط کارکنان و سازمان را تحکیم می کند.

۱۰. نرخ بالای بازگشت به کار کارکنان شایسته سابق، اعتبار و برند کارفرمائی سازمان را افزایش می دهد و سازمان را در بازار کارخوشنام می کند.

البته این فرصت و سیاست باید شامل حال کارکنانی شود که قهر آمیز و بدون تعصب و تعهد، تصمیم به ترک سازمان ما نگرفته باشند.

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
کارکنان بومرنگی