ارسال پیام برای تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن

تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن

بازدید:۴٨ | ا

شرکت الکتروویژن را می توان به جرات مطرح ترین و با سابقه ترین شرکت فعال در زمینه تجهیز سالن کنفرانس و جلسات، طراحی و اجرای سیستم های صوتی وتصویربرداری اتاق های کنفرانس و جلسات در کشور دانست. اجرا و تکمیل موفق تعداد زیادی پروژه با ظرفیتها، امکانات و کاربری های متفاوت در استانهای مختلف برای سازمانها، ارگانها و مراکز دولتی و غیر دولتی خود اثبات کننده این مسئله می باشد، چنانچه تاکنون این مجموعه را مفتخر به دریافت تقدیرنامه و رضایت نامه های متعدد از کارفرمایان محترم نموده است.
برخی از نمونه کارهای شرکت الکتروویژن در زمینه تجهیز سالن کنفرانس :
تجهیز سالن کنفرانس پالایشگاه شهید تندگویان
تجهیز سالن کنفرانس غدیر بانک صادرات
تجهیز سالن کنفرانس تحقیقات فناوری ریاست جمهوری
تجهیز سالن کنفرانس حکیم خیام شهید بهشتی
تجهیزات صوت سالن جلسات شیخ بهایی شهید بهشتی
تجهیزات صوتی سالن کنفرانس پروین اعتصامی شهید بهشتی
تجهیزات صوتی سالن جلسات مجتمع تجاری دیدی بود
تجهیز اتاق کنفرانس شرکت الکتروویژن
تجهیز سالن کنفرانس حکیم خیام دانشگاه شهید بهشتی

تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
1 / 4
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
2 / 4
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
3 / 4
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
4 / 4
تجهیز سالن کنفرانس و جلسات شرکت الکتروویژن
https://www.electrovision.ir/