ارسال پیام برای ۹ نشانه که به شما یادآور می شوند از مسیر ثروتمند شدن دور می شوید:

۹ نشانه که به شما یادآور می شوند از مسیر ثروتمند شدن دور می شوید:

بازدید:٢۴ | ا

۹ نشانه که به شما یادآور می شوند از مسیر ثروتمند شدن دور می شوید:

۱. بسیار کار می کنید اما نه هوشمندانه.
۲. چیزهایی را خریداری می کنید که از توان مالی شما خارج است.
۳. به یک حقوق ثابت ماهیانه رضایت دارید.
۴. تمرکزتان را به جای کسب درآمد بیشتر، تنها بر پس انداز کردن قرار می دهید.
۵. رویاهای دیگران را پیگیری می کنید نه رویاهای خودتان را
۶. از منطقه امن خود خارج نمی شوید.
۷. شروع به پس انداز کردن نکرده اید.
۸. ابتدا خرج می کنید و سپس باقی مانده درآمد خود را پس انداز می کنید.
۹. ته دلتان تصور می کنید که ثروتمند شدن امکانپذیر نیست!

منبع : کانال مدیران نامدار ایران

1 / 1
۹ نشانه که به شما یادآور می شوند از مسیر ثروتمند شدن دور می شوید: