ارسال پیام برای ((فروش ویژه سنگ کاپوچینو)))

((فروش ویژه سنگ کاپوچینو)))

بازدید:١٩۴ | ا

((فروش ویژه سنگ کاپوچینو)))
تولید و فرآوری با بروزترین دستگاه های دنیا با کیفیت ساب و برش صادراتی
(در تمام ابعاد)
اسلب
١/٢٠-١/٢٠. ١/٠٠-١/٠٠. ٨٠/٨٠
٦٠/٦٠ ٥٠/٥٠. ٤٠/٤٠.
پله و ریزه بار
تمام ابعاد تامین در متراژ بالا
091213532225
021-44011004
021-44011005

1 / 1
 ((فروش ویژه سنگ کاپوچینو)))