ارسال پیام برای (((فروش ویژه سنگ مشکی نجف آباد)))

(((فروش ویژه سنگ مشکی نجف آباد)))

بازدید:٢٧١ | ا

(((فروش ویژه سنگ مشکی نجف آباد)))
تولید و فرآوری با بروزترین دستگاه های دنیا با کیفیت ساب و برش صادراتی
(در تمام ابعاد)
اسلب
١/٢٠-١/٢٠. ١/٠٠-١/٠٠. ٨٠/٨٠
٦٠/٦٠. ٥٠/٥٠. ٤٠/٤٠
پله و ریزه بار
تمام ابعاد تامین در متراژ بالا
091213532225
021-44011004
021-44011005

1 / 1
(((فروش ویژه سنگ مشکی نجف آباد)))