ارسال پیام برای خوشحال کردن خودتان فقط 10 دقیقه طول می‌کشد!

خوشحال کردن خودتان فقط 10 دقیقه طول می‌کشد!

بازدید:٢۵ | ا

خوشحال کردن خودتان فقط 10 دقیقه طول می‌کشد!
از زبان تونی رابینز
تونی رابینز در یکی از مصاحبه‌های خود از روتین 10 دقیقه‌ای خود می‌گوید و توضیح می‌دهد که این ده دقیقه فقط برای اوست و "اگر نمی‌توانید ده دقیقه از روزتان را به خودتان اختصاص دهید، پس این زندگی متعلق به شما نیست!"

♨️او این مدت را به سه قسمت تقسیم می‌کند:
"سه دقیقه‌ی ابتدایی را به قدردانی می‌گذرانم و به سه چیزی که از ته قلبم بابت آن‌ها شکرگزار هستم می‌اندیشم و با تمام وجودم این قدردانی را احساس می‌کنم. چون تو نمی‌توانی که در آن واحد هم قدردان باشی و هم مضطرب. نمی‌توانی همزمان، سپاسگزار باشی و نگران. و همانطور که می‌دانیم اضطراب و نگرانی از عوامل اصلی حال بد آدم‌ها در روابط، کسب و کار و زندگی است."
"سه دقیقه‌ی میانی را به دعا برای سلامتی دوستان و خانواده‌ام می‌گذرانم و انرژی مثبت نثارشان می‌کنم."

"در سه دقیقه‌ی پایانی، به مهم‌ترین اهدافم فکر می‌کنم و سه تا از آن‌ها را برمی‌گزینم و تجسم می‌کنم که به واقعیت پیوسته‌اند. و احساساتم را در صورت محقق شدن آن‌ها تصور می‌کنم."

و همین. این سه کار ساده از قول تونی رابینز در عرض فقط 10 دقیقه، اثر عمیقی روی حالات درونی شما می‌تواند داشته باشد.
امتحانش ضرری ندارد!

1 / 1
خوشحال کردن خودتان فقط 10 دقیقه طول می‌کشد!