ارسال پیام برای ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES

بازدید:۴٣ | ا

لقمان پژوهش بهینه
(09121311551-88955281)
-فروش انواع ترازوهای حساس
ودیجیتال آزمایشگاهی با قیمت
مناسب وکیفیت مطلوب.
-ترازوی‌ دیجیتال یکصدم تا۲کیلوگرم
محفظه دار با سنگ کالیبره مدلES
-ترازوی دیجیتال حرفه ای یکصدم تا۲
کیلوگرم electrobslance/
-ترازوی دیجیتال حرفه ای دقت یکصدم تا۶۰۰گرم بامحفطه وپورت
کامپیوتری و۲نمایشگرcitizen-usa
-ترازوی دیجیتال حرفه ای دقت یکصدم تا۱۲۰۰گرم با پورت ومحفظه و۲نمایشگرcitizen-usa
-ترازوی دیجیتال یکدهم تا۳۱۰۰گرم با محفظه وپورت کامپیوتری و۲نمایشگر citizen-usa
-ترازوی دیجیتال حرفه ای دقت یکهزارم تا۱۰۰گرم citizen-usa
-ترازوی دیجیتال حرفه ای دقت یکهزارم تا۳۰۰گرم با محفظه وسنگ کالیبره مدلEs-Electrobslance
-ترازوی دیجیتال معمولی یکصدم تا۵۰۰گرم مدلSf
-ترازوی یکدهزارم تا۲۲۰گرم محفظه بلند شیشه ای وسنگ کالیبره
-ترازوی یکدهم تا۳کیلوگرم
-ترازوی یکدهم تا۵کیلوگرم
-ترازوی رطوبت سنجRadwag
-تولید انواع هودآزمایشگاهی/انکوباتور/آون/میکسر دیجیتال/شیکر ارلن بالون/پی اچ متر اتوکالیبره /انکوباتور یخچالدار/بنماری/سانتریفوژ شیر/و...
-تجهیزکامل آزمایشگاه غذایی- تولید وبسته بندی صنایع غذایی.با نظارت کارشناس ارشد آزمایشگاه بیولوژی در سراسر ایران.
88957198
88956135
09126114786
09120716023

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
1 / 4
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
2 / 4
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
3 / 4
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES
4 / 4
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یکصدم تا۲کیلوگرمES