ارسال پیام برای تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)

تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)

بازدید:٣٢۶ | ا

لقمان پژوهش بهینه
(09121311551-09126114786)
تجهیزکامل آزمایشگاههای صنایع غذایی وکنترل کیفیت با کیفیت مطلوب وقیمت مناسب دست اول از تولیدکننده ونمایندگی ..
تولید ونمایندگی فروش تجهیزات آزمایشگاه ودستگاههای آزمایشگاهی ویژه غذایی
ویژه کارخانجات غذایی
-هکتولیت گندم
-رطوبت سنج آرد ‌غلات
-اتوکلاو۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰لیتری
-هود آزمایشگاهی بهینه
-هود لامینار کلاس۲
-دوش وچشم‌شوی اضطراری
-گلوتن شوی مدل گلواش
-حمام اولتراسونیک
-ترمومتر لیزری
-لوپ دو چشمی 40x
-میکسر آزمایشگاهی
-آبمقطرگیری10لیتری
شیکر ارلن بالن بهینه
ترازوی یکدهم ویکصدم
شیکر آرد گندم اربیتالی.
کلنی کانتر دیجیتال
شیکر لوله مدل ورتکس
جاربیهوازی وگازپک
ترازوی یکهزارم ویکدهزارم
بنماری۸خانه ترموستاتیک
هود میکروبی لامینار
انکوباتور۵۵لیتری دیجیتال
انکوباتور۵۵لیتری یخچالدار
کوره الکتریکی1200دیجیتال
آون55لیتریPid دیجیتال
آب مقطر گیری پیورتک
PHمتر رومیزی دیجیتال اتوکالیبره
سانتریفیوژ ژربر مخصوص شیر
دسیکاتور وسیلیکاژل
لام ولامل هاوارد
دوش وچشم شوی اضطراری
-تجهیز کامل آزمایشگاه غذایی
مطابق استاندارد زیر نظر کارشناس ارشد آزمایشگاه در سراسر ایران-
(09120716023)
(02188957198)

تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
1 / 4
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
2 / 4
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
3 / 4
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)
4 / 4
تجهیزات آزمایشگاه کیفیت مطلوب(09120716023)