ارسال پیام برای نوسازی سینما ساویز کرج

نوسازی سینما ساویز کرج

بازدید:١٩ | ا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینما های کشور گروه <<مبلمان سینمایی پرشین سیت>> اقدام به نوسازی و بازسازی سینماها نموده است از این میان میتوان به پروژه های نوسازی اجرا شده مجموعه سینمای ساویز کرج نام برد که جهت احترام به حقوق مخاطب سینما و اعمال بهداشت عمومی اقدام به تعویض فوم و پارچه های صندلی نموده و با همکاری گروه پرشین سیت مراتب ارامش خاطر مخاطبین سینما را فراهم نموده اند .
دکوراسیون و مبلمان سینمایی و اداری پرشین سیت

نوسازی سینما ساویز کرج
نوسازی سینما ساویز کرج
نوسازی سینما ساویز کرج
1 / 3
نوسازی سینما ساویز کرج
2 / 3
نوسازی سینما ساویز کرج
3 / 3
نوسازی سینما ساویز کرج