ارسال پیام برای آهنربا (شرکت آماکو)

آهنربا (شرکت آماکو)

بازدید:۴ | ا

آهنربا (شرکت آماکو)

***شرکت آماکو***
وارد کننده انواع مگنت خام و آهنربا در سایز ها و مدل های متنوع
آهنربای نئودیوم و سرامیکی (فریت مگنت)

شماره تماس : 02126316400 الی 2
فکس : 02126302761
تلفن همراه : 09123338572
وب سایت : www.amaco-ir.com

آهنربا (شرکت آماکو)
آهنربا (شرکت آماکو)
1 / 2
آهنربا (شرکت آماکو)
2 / 2
آهنربا (شرکت آماکو)
www.amaco-ir.com