ارسال پیام برای نمایشگاه تخصصی مبلمان،لوستر،روشنایی،دکوراسیون،معماری داخلی وتجهیزات وابسته

نمایشگاه تخصصی مبلمان،لوستر،روشنایی،دکوراسیون،معماری داخلی وتجهیزات وابسته

بازدید:٢٣ | ا

نمایشگاه تخصصی مبلمان،لوستر،روشنایی،دکوراسیون،معماری داخلی وتجهیزات وابسته مشهد99 هشتمین دوره
تاریخ بازدید : 16 الی 20 تیرماه 98
زمان بازدید: 17 الی23
مسئول برگزاری : شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
شماره تماس : 09387700696، 051-38911144

1 / 1
 نمایشگاه تخصصی مبلمان،لوستر،روشنایی،دکوراسیون،معماری داخلی وتجهیزات وابسته