ارسال پیام برای تفاوت‌های پیچ با پرچ در چیست؟!

تفاوت‌های پیچ با پرچ در چیست؟!

بازدید:٩ | ا

اتصال دائم با میخ پرچ
از دید علمی میخ پرچ می تواند تنش برشی را تحمل کند و این در حالی است که پیچ ها تنش محوری را تحمل می کنند به همین دلیل است که پرچ ها را یک اتصال دائم می دانند. توجه داشته باشید که درست است که اتصال با میخ پرچ یک اتصال دائمی است اما گاهی می‌تواند به دلایلی این اتصال را دچار خرابی کند، برای نمونه اگر میخ پرچ از آلیاژ با کیفیت پایین ساخته شده باشد هم می تواند دچار خوردگی شود و هم می تواند اتصال را خراب کند. همچنین اگر تعداد میخ پرچ در فاصله مناسب استفاده نشود می تواند اتصال قطعات را دچار خرابی کند.

شما می‌توانید جزئیات بیشتر درباره پیچ‌ها را در لینک درج شده زیر همین پست مطالعه کنید.

https://virgool.io/@jahanpich/%D8%A