ارسال پیام برای مصارف خانگی کمپرسور هوا

مصارف خانگی کمپرسور هوا

بازدید:١٠ | ا

وظیفه کمپرسور هوا فشرده سازی گاز یا مایعات را بر عهده داشته و این وظیفه به این شکل انجام می‌شود که با تامین انرژی و تبدیل آن به انرژی مکانیکی، گاز را با سرعت زیادی به داخل خود کشیده و سپس آن را فشرده می‌کند. به عبارتی دیگر این دستگاه باعث انتقال و افزایش فشار سیالات در دستگاه‌های مختلف می‌شود.

مصارف خانگی کمپرسور هوا
همانطور که گفته شد کمپرسور‌ها در انواع مختلفی بسته به کاربردی که دارند استفاده می‌شود. شما نیز در منزل خود در برخی از لوازم خانگی همچون یخچال و کولر گازی از کمپرسور هوا استفاده می‌کنید. البته در هر
وسیله‌ای نوعی خاص از این کمپرسورها را می‌توان پیدا کرد که متناسب با عملکرد و نوع کاری که باید انجام بدهند، در ساختار آنها تفاوت‌هایی را می‌توان پیدا کرد.

https://virgool.io/@havakoob/%DA%A9