ارسال پیام برای ذهن شما از کودکی برای موفقیت و یا شکست برنامه ریزی شده است

ذهن شما از کودکی برای موفقیت و یا شکست برنامه ریزی شده است

بازدید:٢٧ | ا

بروس لیپتون: ذهن شما از همان کودکی برای موفقیت و یا شکست برنامه ریزی شده است! بروس لیپتون در کتاب خود با عنوان زیست شناسی باور رابطه ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه را با زبان تکنولوژی این‌گونه بیان می‌کند: «ضمیر ناخودآگاه مانند پایگاه اطلاعاتی، فاقد احساس و قضاوت نسبت به برنامه های ذخیره شده در آن است و کار آن فقط این است که برنامه‌ای را بگیرد و بدون هر گونه پرسش یا حتی قضاوتی، آن‌ها را اجرا کند. ضمیر ناخودآگاه یک وسیله سخت‌افزاری برنامه‌پذیر است که تجربیات و احساسات ما از زندگی، در آن‌جا ثبت می‌شود و شرایط و اتفاقاتی هماهنگ با این اطلاعات ثبت شده را برای ما مهیا می کند. ضمیر ناخودآگاهتان کاملاً بی طرف است نمی‌تواند تشخیص دهد. ساز و کار ضمیر ناخودآگاه کاملاً شبیه به برنامه‌های رایانه‌ای است، رایانه فقط کاری را انجام می دهد که برای آن برنامه ریزی شده است، نه کمتر و نه بیشتر. به همین صورت ضمیر ناخودآگاه شما تنها اتفاقات و شرایطی را برای شما ایجاد می کند که برای آن برنامه ریزی شده باشد.