ارسال پیام برای تفاوت گلاب معمولی و ممتاز در چیست؟

تفاوت گلاب معمولی و ممتاز در چیست؟

بازدید:۵ | ا

برای پی بردن به تفاوت این سه نوع مدل گلاب ابتدا باید آشنایی مختصری درباره فرآیند تهیه گلاب داشته باشید چرا که این تفاوت در این فرآیند لحاظ می‌شود. در فرآیند گلاب گیری از گلبرگ‌های گل محمدی که نوعی از گل رز است به این ترتیب استفاده می‎شود که با استفاده از دیگی بزرک جوشانده شد و در فرآیند تقطیر عرق آن گرفته می‌شود.

در این فرآیند گلبرگ‌ها را با نسبت معینی از آب در درون یک دیگ بزرگ ریخته و می‌جوشانند؛ در ادامه این و پس از گرم شدن و جوشیدن توسط دستگاه‌هایی که دارند این مخلوط آب و گلاب تقطیر شده و به گلاب تبدیل شوند. طی کردن یکبار این فرآیند گلاب معمولی را حاصل می‌دهد. البته باید خاطر نشان شود که میزان گلبرگ ریخته شده در دیگ نیز می‌تواند عاملی بر میزان خلوص گلاب باشد! اما به بیان ساده اگر یکبار این فرآیند انجام شود گلاب حاصل معمولی می‌باشد.

همانطور که متوجه شده‌اید انجام فرآیند تقطیر با دوبار تکرار گلاب ممتاز را حاصل خواهد شد؛ توجه داشته باشید که برای هر بار انجام فرآیند تقطیر باید گلبرگ گل محمدی جدیدی استفاده شود. با انجام بیش از دوبار فرایند گلاب گیری نیز گلاب دو آتیشه حاصل خواهد شد.

1 / 1
تفاوت گلاب معمولی و ممتاز در چیست؟
https://virgool.io/@tubagostar/%DA%