ارسال پیام برای آیا به این موضع فکر می‌کنید که چگونه میتوانید به جایگاه_شغلی مورد علاقه خود

آیا به این موضع فکر می‌کنید که چگونه میتوانید به جایگاه_شغلی مورد علاقه خود

بازدید:٢۵ | ا

کافیست بدانید گام های ساده ای وجود دارند که به شما در ایجاد برنامه توسعه_شغلی کمک میکنند.
‌‌
گام اول: مقصد و هدف خود را مشخص کنید. ‌‌
- مشخص کنید که دو سال بعد دقیقا کجا هستید و چه کاری انجام می دهید (هدف کوتاه مدت).‌‌
- مشخص کنید که پنج سال بعد دقیقا کجا هستید و چه کاری انجام می دهید (هدف میان مدت).‌‌
- انگیزه و دلیل خود برای انجام کارهای تان را شفاف بنویسید. اگر انگیزه های درونی مناسبی نداشته باشید، احتمالا پیش روی مناسبی نخواهید داشت.
‌‌
گام دوم: میزان فاصله خود بین شرایط موجود و اهداف 2 و 5 ساله تان را مشخص کنید.‌‌
مشخصات، مهارت ها و دانش مورد نیاز برای شغلی که در 2 یا 5 سال آینده می خواهید به آن برسید را مشخص کنید. اگر آن ها نمره 10 از 10 داشته باشند، حال به مهارت ها و دانش فعلی تان نمره دهید و فاصله خود را تا حالت ایده آل بررسی کنید و کاملا مشخص کنید که نیاز به یادگیری چه چیزهایی و افزودن چه نگرش ها و مهارت هایی در خود هستید.
‌‌
گام سوم: برنامه توسعه و پیشرفت خود را مشخص کنید.
برای این کار با مشاوران و افراد متخصص در آن حوزه مشورت کنید راهکارهای مختلف مثل دوره آموزشی و یا کسب تجربه و غیره را برای خودتان اولویت بندی کرده و برنامه زمانی مشخصی برای آنها تنظیم کنید. برای این کار تاریخ شروع هر فعالیت را مشخص کنید. ضمنا فراموش نکنید که حداقل در دو نقطه از سال برنامه توسعه شغلی خود را پایش و بررسی مجدد کنید تا ضمن توجه به بقیه ابعاد زندگی در مسیر پیشرفت شغلی مناسبی گام بردارید.
با کمی برنامه ریزی می توانید گام های عالی بردارید.

منبع : کانال مدیران فرهیخته

1 / 1
آیا به این موضع فکر می‌کنید که چگونه میتوانید به جایگاه_شغلی مورد علاقه خود