ارسال پیام برای تفاوت کابینت روشویی و کابینت آشپزخانه

تفاوت کابینت روشویی و کابینت آشپزخانه

بازدید:١١ | ا

تفاوت کابینت روشویی و کابینت آشپزخانه
اگرچه این دو کابینت دارای شباهت در نام و کاربرد کلی ( یعنی فضایی برای نگهداری وسایل ) دارند اما تفاوت‌های بسیاری نیز دارند. برای نمونه مهم‌ترین آن وسایلی که در درون آن نگهداری می‌شود می‌باشد! ما در کابینت آشپزخانه وسایل خوراکی را نگهداری می‌کنیم، این درحالیست که کابینت روشویی برای نگهداری وسایل بهداشتی کاربرد دارد.

کابینت روشویی به رسیدگی بیشتری نیاز دارد چرا که در معرض آب و هوای آلوده سرویس بهداشتی و حمام قرار دارد. البته کابینت آشپزخانه نیز در معرض چربی های پخت و پز است. هر چند طراحی کابینت و مراحل تولید این دو کابینت تقریبا یکسان است اما اختلافات جزئی دارند. به عنوان مثال از لحاظ اندازه این دو تفاوت هایی با هم دارند. کابینت آشپزخانه عموما ۶۰ سانتی متر عمق دارد در حالی که کابینت روشویی عموما ۴۵ سانتی متر عمق دارند.

در بحث اندازه نیز می‌توان ارتفاع را نیز عاملی برای تفاوت دانست چرا که کابینت های آشپزخانه دارای ارتفاع ۹۰ سانتی متری هستند و این درحالیست که ارتفاع استاندارد برای یک روشویی کابینتی ۷۵ سانتی متر است.

https://virgool.io/@elegantecabin/%