ارسال پیام برای انواع فیلترهای هوای کمپرسور

انواع فیلترهای هوای کمپرسور

بازدید:٣ | ا

امروزه در صنایع مختلف معمولا از فیلترهایی تا ظرفیت ۰/۰۱ppm و فیلترهای کربنی نیز ۰/۰۰۳ppm استفاده می کنند همچنین به اندازه فیلتر نیز باید توجه داشت زیرا وقتی سایز فیلتر مناسب نباشد گرد و غبار به داخل وارد شده و فیلترهای تصفیه شده آسیب می بینند.

بنابر اینکه باید هر کمپرسور بسته به موتور و توان خود و میزان ذرات گرد و غباری که تولید می‌کند از فیلترهایی با توان های مختلف استفاده کند. انواع کمپرسور با نام‌های تجاری پری فیلتر، داست فیلتر، فیلتر سپراتور موجود می‌باشد که هرکدام با مشخصات خاص به خود بر روی کمپرسور ها مختلف نصب می‌شوند.

فیلتر هوای سپراتور متداول ترین فیلتر هوای کمپرسورها می‌باشد که در کمپرسور های هوا از نوع اویل اینجکت که هوا از طریق تزریق روغن به واحد هواساز (Airend)، خنک می شود نیاز است. از این نوع فیلتر هوا تقریبا در تمام کمپرسورهای دیزلی اینگرسولرند استفاده شده است. بعد از انتقال گرمای هوا به روغن فرآیند جداسازی روغن از هوا انجام شود که این کار توسط فیلتر سپراتور انجام می گیرد .

https://virgool.io/@havakoob/%D8%B6