ارسال پیام برای آرتور شوپن‌هاور فیلسوف معروف می گوید:

آرتور شوپن‌هاور فیلسوف معروف می گوید:

بازدید:١١ | ا

«تمام حقایق سه مرحله را طی می‌کنند: مرحله‌ی اول استهزاء و تمسخر است. سپس مرحله‌ی مخالفت شدید قرار دارد و در پایان، آن حقیقت به عنوان اصل بدیهی پذیرفته می‌شود»

مدیرانی که جرأت انجام کارهای جدید و غیر معمول را دارند خودشان را برای مقاومت در برابر مخالفت‌ها نیز آماده می‌کنند. آنها با جسارت خاصی به عقاید خودشان پایبند می‌باشند و با آغوش باز آماده‌اند تا مسخره شوند، با آنها مخالفت شود اما می دانند که در نهایت، افکارشان پذیرفته می شود.

دوری از انتقادات امری بسیار ساده است، کافی است کاری نکنید، حرفی نزنید، تابع باشید و هیچ کس نباشید!

مدیران موفق می‌دانند هنگامی که بر عقاید و ایده های جدیدشان تاکید می ورزند، و از عقاید سنتی فاصله میگیرند، افراد بسیاری که مفاهیم جدید را نمیپذیرند شروع به اعتراض، مسخره و مخالفت می کنند.
تنها مدیرانی که هیچ کاری نمی‌کنند می‌توانند از انتقادات فرار کنند مطمئناً شما چنین مدیری نیستید و نباید باشید.

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای

1 / 1
آرتور شوپن‌هاور فیلسوف معروف می گوید: