ارسال پیام برای تاثیر جملات مثبت در زندگی

تاثیر جملات مثبت در زندگی

بازدید:١١ | ا

جالب است بدانید ادیسون ۱۰۹۳ اختراع اساسی و مهم دارد. وی در مورد زندگی اش می گوید:

شانزده ساله بودم که به جرم کودن بودن از مدرسه اخراجم کردن، روز یا شبی رو به یاد نمیارم که از پدرم کتک نخورده باشم.

موفقیت من دو دلیل مهم داشت ، یکی پشتکار فراوانی که داشتم و دیگری مادرم که علی رغم بداخلاقی های پدرم به شدت مرا دوست داشت و همیشه با شوق تمام مرا *نابغه* خطاب می کرد. به طوری که باورم شد نابغه هستم و به این جایی که هستم رسیدم."

یکی از مشکلات عمده ی ما "منفی" هایی است که در زندگی ما جاری است و توسط خود یا اطرافیانمان مدام تکرار می شود به طوری که به یک باور عمیق در ما تبدیل می شود.
گوته می گوید :" بزرگترین شیطان گمان بدی است که نسبت به خودت داری."

بهتر است از همین امروز که می خواهیم در جاده ی موفقیت و تحول گام برداریم ،
واژه های "نمی شود" ، "نمی توانم" و "نمی گذارند" را از ادبیات کلاممان حذف کنیم.

1 / 1
تاثیر جملات مثبت در زندگی