ارسال پیام برای واحد پول ایران از گذشته تا امروز

واحد پول ایران از گذشته تا امروز

بازدید:١٠ | ا

واحد پول ایران از گذشته تا امروز

پروژه شناخت یک نظریه(مکتب) جامع و کامل

امروز جهان تشنه یک نظریه(مکتب) جامع و کامل با قابلیت حل مسأله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. مکتبی که قادر به اصلاح و بهبود سایر مکاتب موجود در ایران و سایر ملل مختلف جهان موثر واقع شود.

www.nezamehadafmand.ir

1 / 1
واحد پول ایران از گذشته تا امروز
www.nezamehadafmand.ir