ارسال پیام برای انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ

انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ

بازدید:٧ | ا

انواع ویفر سیلیکون 4 اینچ
انواع ویفر سیلیکون 3 اینچ
ویفر سیلیکون لایه اکسیدی 4 اینچ، N Type، دو طرف پلیش
ویفر سیلیکون لایه اکسیدی 3 اینچ، N Type، دو طرف پلیش

انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
1 / 3
انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
2 / 3
انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
3 / 3
انواع ویفر سیلیکون 4 و3 اینچ
http://tabrizheart.ir/