ارسال پیام برای انواع مغزی سیم بکسل

انواع مغزی سیم بکسل

بازدید:٢٢ | ا

سیم بکسل ها دارای مغزی هایی از جنس های مختلف می باشند. سیم بکسل با مغزی کنفی، سیم بکسل مغز فولادی. مغزی سیم بکسل ها نقش بسیار مهم در عملکرد و مشخصات مکانیکی و البته قیمت سیم بکسل دارد. بطور کلی مغزی ها را در سه دسته اصلی مغز های فیبری، مغزی سیم بکسل از جنس الیاف مصنوعی و مغزی های فولادی می توان دسته بندی نمود که نقش آنها بصورت تک به تک در عملکرد و مشخصات مکانیکی سیم بکسل ها قابل بررسی می باشد. در زیر یک مقایسه کلی بین انواع مغزی سیم بکسل و نقش آنها بر عملکرد انواع سیم بکسل خواهیم داشت.

1 / 1
انواع مغزی سیم بکسل
http://www.takinboxel.ir