ارسال پیام برای بسته بندی حبوبات

بسته بندی حبوبات

بازدید:٧۴ | ا

بسته بندی حبوبات جهت بسته بندی انواع حبوبات و مواد خشک و گرانولی
مدیریت :اسفندیاری 09125655187
مدیریت فــروش : 09104980803
09364451210

Email : donyayesanat.co@gmail.com
noavaransanatco.machineryاینستاگرام:

1 / 1
بسته بندی حبوبات