ارسال پیام برای خط شستشو و خشک کن خرما

خط شستشو و خشک کن خرما

بازدید:٧۴ | ا

خط کامل سورت و شستشو و خشک کن خرما خشک
شرکت ماشین سازی دنیای نوآوران صنعت

مدیریت :اسفندیاری 09125655187

واحد فــروش : 09104980803-09364451210

Email : donyayesanat.co@gmail.com
noavaransanatco.machineryاینستاگرام:

1 / 1
خط شستشو و خشک کن خرما