ارسال پیام برای قانون ۱-۹-۹۰ (یک، نه، نود)

قانون ۱-۹-۹۰ (یک، نه، نود)

بازدید:٣١ | ا

آلوین تافلر یکی از بزرگترین اقتصاددان های قرن اخیر در کتاب موج سوم می‌گوید وقتی یک موجی وارد یک کشوری میشود مردم به سه‌دسته تبدیل می‌شوند:

دسته اول که همون یک درصد هستند با موج همراه و هم‌سو می‌شوند و آن‌را قبول می‌کنند و سود بسیار زیادی می‌برند. این دسته افراد، ریسک‌پذیر هستند که همیشه موفقیت‌های چشم گیری دارند.

دسته دوم آن ۹ درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر می‌کنند ببیند آیا آن یک درصد سود می‌کنند یا نه؟
این افراد سود کمتری نسبت به اون یک درصد کسب میکنند. این افراد در کل افرادی هستند که ریسک‌های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمی‌توانند ببرند.

دسته سوم ۹۰ درصد مابقی جامعه هستند که موج می‌آید و از رویشان عبور میکند و له‌شان میکند، این افراد اگر ضرر نکنند هیچ سودی نصیبشان نمی‌شود. این افراد اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه رو تشکیل میدهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و همه افراد دسته ۱ رو مسخره میکنند!

و چقدر وضعیت اکثر ما شبیه دسته سوم هست...!!

منبع : کانال مدیران فرهیخته

1 / 1
قانون ۱-۹-۹۰  (یک، نه، نود)