ارسال پیام برای تجاری سازی چیست؟

تجاری سازی چیست؟

بازدید:١٩ | ا

تجاری سازی فرایند تبدیل ایده ها و اختراعات به محصولات و یا خدمات قابل عرضه در بازار و در نتیجه ایجاد شغل و تولید ثروت است. و از طرح و پرورش ایده آغاز شده، با توسعه و تولید کالا و خدمات فناورانه شکل می‌گیرد و نهایتا با فروش آن کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی کامل می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که فرایند کشف، ابداع و نو آوری ، نوعی تکرار در بر دارد که از طریق اجرای متناوب مراحل آزمایش ، خطا ، یادگیری و تصحیح به انجام خواهد رسید.

پنج مرحله برای تجاری سازی فناوری:
فرصت
حفاظت
طرح کسب و کار و برنامه تجاری سازی
تیم سازی و تامین سرمایه
اجرای طرح و توسعه محصول

منبع : کانال آکادمی مدیریت

1 / 1
 تجاری سازی چیست؟